Gjensidige Forsikring

Bankvirksomhed & Finans

439 følgere

I Gjensidige engasjerer vi oss i livet til kundene våre. Vi tenker nytt, offensivt, bærekraftig og langsiktig, for at folk skal være best mulig forberedt på fremtiden. Vil du bli med?

Om Gjensidige

I løpet av vår 200 års historie har vi bidratt til å løse et viktig samfunnsoppdrag ved å sikre liv, helse og verdier for kundene våre. I Gjensidige engasjerer vi oss. Vi har som ambisjon å bli Nordens mest kundeorienterte forsikringsselskap og vi er overbevist om at det er gjennom våre ansatte vi oppnår mål og resultater. 

Vi har omlag 3700 ansatte og tilbyr forsikringsprodukter i Norge, Danmark, Sverige og i Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing.

I Gjensidige engasjerer vi oss i livet til kundene våre. Vi tenker nytt, offensivt, bærekraftig og langsiktig, for at folk skal være best mulig forberedt på fremtiden. Vil du bli med?

Vi gir deg fortsettelsen

I løpet av Gjensidige-karrieren tar du små og store skritt for å lære mer og prestere enda bedre – hver eneste dag. Du får utvikle deg selv, og samtidig spille en viktig rolle for oss, kundene våre og for samfunnet. 

Hos hoss blir du en del av et bredt og sterkt fagmiljø. Våre ansatte har spennende karriere- og utviklingsmuligheter og et godt arbeidsmiljø. 

Karriere

I Gjensidige tilrettelegger vi for at de ansatte skal kunne bygge karrieren sin ved å bevege seg på tvers i organisasjonen, og ikke bare oppover. Det er stor forskjell på de ulike avdelingene våre. Når de ansatte prøver ut forskjellige fagområder og typer stillinger, gir det store fordeler – både for hver enkelt ansatt og for selskapet.

Våre ansatte får skape en spennende og uvanlig karrierevei for seg selv. Internt i organisasjonen øker forretningsforståelsen betraktelig – noe som igjen sikrer at vi blir flinkere og leverer enda bedre.