Vi søger jordemødre til fødeafsnittet i Odense hos Region Syddanmark


Et antal faste stillinger og vikariater på 37 timer/uge, eller hvad som måtte passe til netop dine behov.
Stillingerne er basisjordemoderstillinger, hvori der indgår mulighed for vagter i konsultation, føde- og akutafsnit.
Tiltrædelse den 1. juli 2021
Vi tilbyder:
 • Solidt introduktionsprogram på min. 14 dage, uanset anciennitet.
 • Mentorordning for nyuddannede jordemødre hele det første år af ansættelsen.
 • Mulighed for opfølgning på traumatiske fødselsforløb gennem buddyordning og debriefing.
 • Fokus på trivsel i vagten ved hjælp af timeout, makkerpar og ”mentale pauser”.
 • Mulighed for deltagelse i skemalagte trivselscafeer.

Løbende faglig udvikling, herunder certificering i suturering af den recto-vaginale fascie, støttende håndgreb ved caput og skuldrenes forløsning, CTG og STAN.
 • 5 dags akupunkturkursus.
 • Skemalagt teamtræning, hvor vi træner kommunikation og samarbejde i akutte situationer.
 • Skemalagt heldags personalemøder 2 gange årligt.
 • Fredagslæringsrum hver fredag på fødeafsnittet.

Samarbejde med engagerede kollegaer i et spændende afsnit med stor udvikling og aktivitet.
 • Et stærkt tværfagligt arbejdsmiljø, hvor åbenhed, respekt og humor prioriteres højt.

Vi ønsker en kollega med et højt fagligt engagement og ønske om udvikling, der:
 • Har fokus på at bevare den normale fødsel – både for første- og flergangsfødende.
 • Trives med vagtarbejde og med at arbejde i en afdeling med varierende travlhed.
 • Aktivt bidrager til at styrke et godt og sundt arbejdsmiljø, og som kan samarbejde både mono- og tværfagligt.
 • Arbejder selvstændigt med en høj grad af selvledelseskompetence.

Præsentation af det obstetriske afsnit i Odense:

 • En tværfaglig personalegruppe bestående af jordemødre, læger og en SOSA i hvert vagtlagt. Sammen varetager vi ca. 3800 fødsler pr. år.
 • Et højt specialiseret afsnit for blandt andet diabetes, gastric bypass og BMI over 50, samt landsdelsfunktion indenfor mavetarm kirurgi hos nyfødte.
 • 5 KJO-teams, som varetager graviditets-, fødsels- og efterfødselsrelaterede opgaver.
 • Vi arbejder aktivt med en faglig og organisatorisk strategi for det jordemoderfaglige område.

Løn – og ansættelsesforhold:

Du refererer til en af de tre afdelingsjordemødre.
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst. I forbindelse med eventuel ansættelse indhentes børneattest.
Hør mere om stillingen:
Ring til afdelingsjordemoder Lone Sølvsten Kappendrup, Mobil: 20 36 92 32.
Ansættelsesudvalget består af chefjordemoder, afdelingsjordemoder og personale
Deadline for ansøgning: ansøgninger modtages og vurderes løbende
Ansættelsessamtaler: Efter aftale

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på DTU Jobbank