Vikarer til botilbuddet Saustrup - Center for Handicap hos Holstebro Kommune


Som vikar på Saustrup kan vi tilbyde varierende arbejdstider og spændende opgaver i et hus hvor ikke to dage er ens. Der vil være flest vagter i aften og weekenderne. Vi har brug for vikarer der kan træde til med kort varsel og gerne starte op snarest muligt. Der vil være timer fra nu og t.o.m September 2021.
Saustrup er et tilbud til 22 borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, i alderen 23 år og opefter. Vi rummer et bo- og dagtilbud. Stillingen vil som udgangspunkt ligge i vores botilbud, hvor vi arbejder i 3 teams.
På Saustrup er hverdagen tilrettelagt ud fra den enkelte borger. Der er fokus på selv- og medbestemmelse. Borgerne har i samarbejde med sin rådgiver defineret de mål, der bl.a. er grundlagt for den individuelle støtte. I samarbejde med borgeren arbejdes der løbende med delmål/handling og opfølgning på de fastsatte mål.
Kerneopgaven i Center for Handicap er ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en recovery baseret tilgang.

Hvis du kunne være interesseret

i at være en del af en spændende arbejdsplads, så kontakt
  • Koordinator Mette Jacobsen på telefon 20 94 64 01 eller pr. mail
  • Funktionsleder Anja Toftgaard på telefon 29 33 56 58 eller pr. mail

Ansøgningsfrist

19. maj 2021.

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på DTU Jobbank