Københavns Universitet

Flere industrier

15.632 følgere

Institut for Plante- og Miljøvidenskab søger hjælpelærere til studiecafé for førsteårs-bachelorstuderende pr. 1. september 2021 hos Københavns Universitet

Arbejdet består i, at supplere førsteårsundervisningen på adjunkt-, lektor-, professorniveau eller tilsvarende i studiecaféer og eksamensboosts. Du skal yde support til førsteårsstuderende på bacheloruddannelserne i husdyrvidenskab, naturressourcer, bioteknologi og fødevarer og ernæring.
Startdato: 1. september 2021 eller så hurtigt som muligt derefter.

Som hjælpelærer skal du være til stede i en til to ugentlige studiecaféer og her give vejledning og hjælp til de studerende i fag som genetik, matematik, cellebiologi, almen kemi og organisk kemi.

Hjælpelærergruppen står desuden for følgende

 • dialog og kontakt med relevante kursusansvarlige inden blokstart
 • annoncering af tid og sted for studiecaféen på Facebook og i undervisningen
 • indkøb af forplejning til studiecaféen
 • registrering af fremmøde i studiecaféen

Forudsætningen for ansættelse er, at du er studerende på Københavns Universitet/indskrevet ved en videregående uddannelse og har gennemført kurser, der dækker de nævnte emner. Din ansøgning vil blive prioriteret højt, hvis du har gennemført min. 1. år på bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab, naturressourcer eller bioteknologi.

Du vil som et led i rekrutteringsprocessen få tilsendt en faglig vurdering af dine kvalifikationer i forhold til den stilling, som du søger.

Arbejdstiden er 2 timer pr. studiecafé plus 2 ugentlige forberedelsestimer i de skemaplanlagte uger i blok 1 og 2. Derudover afholdes der et sammenlagt eksamens-/reeksamensboost med udvidede tider op til ordinær eksamen i alle fire blokke. Studiecaféerne er placeret på hverdagseftermiddage og eksamens-/reeksamensboost i weekender. Stillingerne er timeaflønnede.

Planen for de kommende studieår ser således ud

 • Blok 1: Studiecafé to gange ugentligt med afsluttende eksamens-/reeksamensboost
 • Blok 2: Studiecafé to gange ugentligt med afsluttende eksamens-/reeksamensboost
 • Blok 3: Eksamens
  /reeksamensboost
 • Blok 4: Eksamens
 • /reeksamensboost

Hvis der er stor efterspørgsel på studiecaféer i blok 3 og 4, kan disse indføres.

Arbejdsstedet er primært Frederiksberg Campus. Det kan dog forekomme, at nogle studiecaféer afholdes på Nørre Campus.

Spørgsmål

 • Mia Hinkaty, Koordinator for studiecaféen
  Email: mnh@plen.ku.dk eller tlf: 35334968
 • Kirsten Jørgensen, Viceinstitutleder for undervisning
  Email: kij@plen.ku.dk eller tlf: 35331135

Ansættelsesforhold

Ansættelse som hjælpelærere sker efter overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv. Timelønnen er pt. på kr. 224,37. Ansættelsens varighed er 2 år.

Ansøgning, cv og karakterer

Er du interesseret i et relevant og fleksibelt studiejob, så send ansøgning inkl. cv og karakterer elektronisk ved at klikke på SØG STILLINGEN nedenfor senest søndag d. 25. juli.

Vi forventer at afholde jobsamtaler i uge 32 eller 33.

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på DTU Jobbank