Linköpings Universitet

Public Administration

4,128 followers

Examensarbete: LCA-jämförelse mellan nya och återtillverkade Husqvarna robotgräsklippare at Linköpings Universitet

Dagens svenska tillverkningsindustri har ett linjärt materialflöde som genererar avfall och resursutarmning. För att uppnå en hållbar konsumtion och produktion behövs mer cirkulära flöden. Återtillverkning är ett nyckelelement i en cirkulär ekonomi (CE) som ger tidigare använda produkter och delar nytt liv. Att återtillverka innebär att en använd produkt tas tillbaka i en industriell process (inspektion, demontering, rengöring, bearbetning, återmontering, sluttest), för att återställas till ett skick som nästa kund vill ha. På så vis kan produkten användas ett flertal gånger innan den slängs. Idag är återtillverkning underskattad och outnyttjad av många branscher, t.ex. i elektronikindustrin, och konsumenter får ett begränsat val när det gäller att köpa/leasa nya eller återtillverkade elektroniska produkter (eng. electrical and electronic equipment (EEE)). Livscykelanalys (eng. life cycle assessment (LCA)) kan vara ett verktyg för att belysa miljömässiga fördelar med återtillverkning. Att jämföra LCA för nytillverkade och återtillverkade Husqvarna robotgräsklippare ligger centralt i projektets uppgift. Att lyfta upp miljömässiga fördelar med återtillverkningen med hjälp av LCA kan bidra till att fler originaltillverkare satsar på återtillverkning.

Syftet med exjobbet är att ta fram en LCA för återtillverkade robotgräsklippare och jämföra den med en befintlig LCA för nya. Exempel på ämnen som examensarbetet berör:

  • Analysera den befintliga LCA:n för nya robotgräsklippare (NyLCA)
  • Definiera vilka LCA-parametrar som kan vara lämpliga för LCA för återtillverkade robotgräsklippare (ÅtLCA)
  • Genomföra en SWOT-analys på ÅtLCA jämfört med NyLCA
  • Ta fram en metodik på hur man väljer lämpliga parametrar och räknar på LCA för återtillverkade EEE produkter.

Metod

Analys av LCA och relevanta parametrar med hjälp av litteraturstudie. Analys / undersökning av Husqvarnas LCA för nya robotgräsklippare med hjälp av ett internt LCA-dokument. Intervjuer med experter inom LCA och industrirepresentanter från Husqvarna ska genomföras under exjobbet.

Tidsperiod

Vårterminen 2021 (eller tidigare)

Student

1 – 2st studenter som vill göra ett 30hp exjobb skickar CV till jelena.kurilova@liu.se: senast den 7 november 2020

Kontaktpersoner på Linköpings Universitet

Examinator: Niclas Svensson (013-28 56 62, niclas.svensson@liu.se); Erik Sundin (013–286601, erik.sundin@liu.se)

Handledare: Jelena Kurilova-Palisaitiene: 013–282714, jelena.kurilova@liu.se

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on DTU Job Bank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.