Hvor bosætter nyuddannede ingeniører sig? at Kalundborg Kommune

Det vil vi gerne vide mere om i Det Sjællandske Bosætningssamarbejde, der er et samarbejde mellem seks kommuner: Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Sorø, Guldborgsund og Lolland. Vi søger studerende, der kunne tænke sig at skrive et projekt i samarbejde med os.

Om opgaven
Målgruppen er nyuddannede ingeniører. Du skal ved hjælp af analyser og/eller undersøgelser påvise, hvor de bosætter sig og får job, og om der er geografiske forskelle på, hvor lang tid de er om at lande et job?

Kvalitativt kan du kigge på, om der også er geografisk forskel på, hvor meget ansvar de får i jobbet m.m.

Analysearbejdet skal du bruge til at give os anbefalinger til, hvordan man kan tiltrække nyuddannede ingeniører til job og karriere i provinsen. Gerne gennem udarbejdelse af cases, som illustrer attraktiviteten i provinsen.

Hvis du hellere vil kigge på en anden faggruppe, så er vi også åbne over for det. Så skal du bare kunne overbevise os om, at det også er en faggruppe, som virksomhederne i vores område også mangler.

Om dig
Du er i gang med en relevant uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau.

Din uddannelsesretning er ikke afgørende. Det vigtigste er, at du finder opgaven interessant og byder ind med din faglighed.

Opgaven kan skrives som et mindre projekt, bachelorprojekt eller speciale individuelt eller i grupper

Vi står til rådighed for sparring undervejs. Vi deler gerne ud af vores viden og fortæller gerne mere om vores erfaringer. Vi har et bredt netværk i vores kommuner hver især og kan her hjælpe med kontakt til relevante aktører.

Vi forestiller os, at samarbejdet afsluttes med et møde, hvor du præsenterer dit projekt for os.

Ansøgning
Skriv en kort tekst, hvor du kort fortæller, hvordan du forestiller dig at gribe opgaven an.

Vi glæder os til at høre fra dig

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on DTU Job Bank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.