Linköpings Universitet

Public Administration

4,128 followers

Förstärkt navigation i Virtuell verklighet at Linköpings Universitet

För att navigera i virtuell verklighet (Virtual Reality - VR) kan man antingen röra sig själv och med hjälp av tracking hamna där man vill, eller använda knappar eller gester. Att själv röra sig är att föredra men rummets storlek, sladdar och möblering begränsar det naturligt navigerbara utrymmet. I det här exjobbet utforskar vi en ny teknik för att tillåta större naturlig/implicit navigering i den virtuella rymden än vad det verkliga utrymmet egentligen tillåter.

Projektet är lagom för en student och kräver erfarenhet eller utbildning inom programmering av virtuell verklighet och kommer att involvera programmering i ett programspråk som stödjs av det ramverk studenten väljer att arbeta i, såsom Unity3D, Unreal Engine 4, SGCT och/eller Gramods.

Arbetet utförs på avdelningen Medie- och informationsteknik på institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on DTU Job Bank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.